[اسم]

quorum

/ˈkwɔrəm/
قابل شمارش

1 حد نصاب (برای رسمیت دادن به جلسه) حداقل اعضای لازم

  • 1.We can discuss the issue tonight, but cannot vote until we have a quorum.
    1. ما می توانیم این مسئله را امشب مورد بحث قرار دهیم ولی نمی توانیم رای دهیم تا وقتیکه حد نصاب (لازم) داشته باشیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان