[فعل]

to rain off

فعل گذرا و ناگذر
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 به سبب بارش باران متوقف شدن (مسابقه و ...) به سبب بارش باران لغو شدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان