[صفت]

rain-bearing

/ɹˈeɪnbˈɛɹɪŋ/
قابل مقایسه

1 باران‌زا

معادل ها در دیکشنری فارسی: باران‌زا
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان