[اسم]

rainbow trout

/ˌreɪnboʊ ˈtraʊt/
قابل شمارش

1 قزل‌آلای رنگین‌کمان

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان