[اسم]

rapeseed

/ˈreɪpsiːd/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دانه کلزا

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان