[اسم]

reagent

قابل شمارش

1 واکنشگر ناب (شیمی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان