[صفت]

ready-made

/ˌredi ˈmeɪd/
غیرقابل مقایسه

1 آماده

معادل ها در دیکشنری فارسی: آماده
a ready-made spaghetti sauce
سس اسپاگتی آماده
ready-made meals
غذاهای آماده

2 دوخته‌شده (لباس و...)

معادل ها در دیکشنری فارسی: دوخته
old use
a ready-made suit
یک کت و شلوار دوخته‌شده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان