[صفت]

ready-to-wear

/ˈrɛdi-tu-wɛr/
غیرقابل مقایسه

1 تک سایز آماده

  • 1.this winter’s ready-to-wear collections from top designers
    1. کالکشن تک سایز زمستانه امسال از طراحان مشهور
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان