[اسم]

rectangle

/ˈrɛktæŋgəl/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مستطیل

معادل ها در دیکشنری فارسی: مستطیل مربع مستطیل
  • 1.The garden is in the shape of a rectangle.
    1. باغ به شکل یک مستطیل است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان