[اسم]

rectification

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 اصلاح تصحیح

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان