[اسم]

rectum

/ɹˈɛktəm/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 راست‌روده

معادل ها در دیکشنری فارسی: راست‌روده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان