[فعل]

to recur

/rɪˈkɜr/
فعل ناگذر
[گذشته: recurred] [گذشته: recurred] [گذشته کامل: recurred]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تکرار کردن دوباره رخ دادن

  • 1.If the symptoms recur, visit your doctor.
    1. اگر علائم دوباره رخ داد، به پزشک مراجعه کنید.
  • 2.The theme of freedom recurs throughout her writing.
    2. موضوع آزادی در سراسر نوشته‌هایش تکرار می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان