[اسم]

recurrence

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بازگشت رویداد مجدد

معادل ها در دیکشنری فارسی: برگشت عود
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان