[اسم]

rectory

/ˈrektəri/
قابل شمارش
[جمع: rectories]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 خانه کشیش بخش

مترادف و متضاد Clergy house
  • 1.He will be residing in the rectory in Riverstown with his wife.
    1. او همراه با همسرش در خانه کشیش بخش در شهر "ریورزتاون" ساکن خواهد شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان