[اسم]

religion

/rəˈlɪdʒ.ən/
قابل شمارش

1 دین مذهب

معادل ها در دیکشنری فارسی: آیین دین مذهب کیش
مترادف و متضاد belief faith
  • 1.the Christian religion
    1. دین مسیحیت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان