[صفت]

religious

/rəˈlɪdʒ.əs/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more religious] [حالت عالی: most religious]
  • 1.They are both deeply religious.
    1. هر دوی آنها به‌شدت مذهبی هستند.
a religious city
شهری مذهبی
a religious holiday
تعطیلات مذهبی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان