[اسم]

reliquary

/ˈrelɪkweri/
قابل شمارش
[جمع: reliquaries]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 یادگاردان (جای نگهداری اشیای مقدس مذهبی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان