[صفت]

remedial

/rɪˈmidiəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more remedial] [حالت عالی: most remedial]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 جبرانی بازآموزی

  • 1.remedial classes
    1. کلاس های جبرانی
  • 2.She is a teacher of remedial English.
    2. او معلم درس جبرانی انگلیسی است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان