[اسم]

risotto

/rɪˈzɔːtoʊ/
قابل شمارش
[جمع: risottos]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ریزوتو [نوعی برنج ایتالیایی]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان