[اسم]

rissole

/ˈrɪsoʊl/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کتلت شامی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان