[اسم]

Rita

/ˈritə/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ریتا (اسم کوچک زنانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان