[اسم]

rite of passage

/raɪt ʌv ˈpæsəʤ/
قابل شمارش

1 آیین رسم، مراسم (مذهبی یا غیر مذهبی)، اتفاقات مهم زندگی (تولد، ازدواج و مرگ و ...)

مترادف و متضاد ceremony
  • 1.a common American rite of passage
    1. یک آیین مرسوم امریکایی
  • 2.the rites of passage that lead to adulthood.
    2. اتفاقاتی که به بزرگسالی ختم می شوند
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان