[صفت]

risqué

قابل مقایسه

1 ناپسند شنیع، سخیف

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان