[صفت]

ritualistic

/ˌrɪtʃuəˈlɪstɪk/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more ritualistic] [حالت عالی: most ritualistic]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مناسکی تشریفاتی، آیینی

  • 1.a ritualistic act of worship
    1. عمل مناسکی برای عبادت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان