[اسم]

ruminant

/ˈruːmɪnənt/
قابل شمارش

1 جانور نشخوارکننده

معادل ها در دیکشنری فارسی: نشخوارکننده
specialized
  • 1.Cows and sheep are both ruminants.
    1. گاوها و گوسفندها هر دو نشخوارکننده هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان