[اسم]

rumination

/ɹˌuːmᵻnˈeɪʃən/
قابل شمارش

1 نشخوار

معادل ها در دیکشنری فارسی: نشخوار
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان