[اسم]

rummy

/ˈrʌmi/
غیرقابل شمارش

1 رامی (بازی با ورق)

معادل ها در دیکشنری فارسی: رامی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان