[صفت]

sheepish

/ˈʃipɪʃ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more sheepish] [حالت عالی: most sheepish]

1 خجالتی کم‌رو، شرمنده

informal
  • 1.Why is she acting so sheepish?
    1 . چرا این‌قدر خجالتی رفتار می‌کند؟

2 بی‌جربزه بزدل، ترسو

informal
مترادف و متضاد meek timid
  • 1.He's a grownup guy but he's a little sheepish.
    1 . او مرد بزرگسالی است، اما کمی ترسو است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان