[اسم]

sheepfold

/ˈʃiːpfoʊld/
قابل شمارش

1 آغل گوسفند

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان