[اسم]

sheen

قابل شمارش

1 درخشندگی درخشش

[فعل]

to sheen

فعل گذرا و ناگذر

2 درخشیدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان