[صفت]

sightless

قابل مقایسه

1 نابینا کور

معادل ها در دیکشنری فارسی: نابینا کور
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان