[صفت]

simple-hearted

/sˈɪmpəlhˈɑːɹɾᵻd/
قابل مقایسه

1 ساده‌دل بی‌آلایش، صاف و ساده

معادل ها در دیکشنری فارسی: ساده‌دل
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان