[اسم]

simpleton

/sˈɪmpəltən/
قابل شمارش

1 آدم ساده‌لوح آدم احمق، آدم کودن

معادل ها در دیکشنری فارسی: احمق هالو
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان