[صفت]

simplistic

قابل مقایسه

1 سطحی آسان، ساده‌انگار

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان