[اسم]

simulation

/ˌsɪmjuˈleɪʃn/
قابل شمارش

1 شبیه‌سازی

معادل ها در دیکشنری فارسی: شبیه‌سازی
  • 1.a computer simulation of atomic processes.
    1. یک شبیه‌سازی کامپیوتری از فرایندهای اتمی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان