[اسم]

Sims

/sˈɪmz/
غیرقابل شمارش

1 سیمز (نام خانوادگی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان