[اسم]

skeleton staff

قابل شمارش

1 کمترین تعداد کارمندان (مورد نیاز برای انجام کار ) حداقل کارمندان

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان