[صفت]

sketchy

/ˈsketʃi/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: sketchier] [حالت عالی: sketchiest]

1 ناقص ناتمام، ناکامل

مترادف و متضاد vague
  • 1.Details of the accident are still sketchy.
    1. جزئیات تصادف هنوز ناکامل است.

2 سطحی سرسری

مترادف و متضاد rough
  • 1.He gave us a very sketchy account of his visit.
    1. او توضیحی بسیار سرسری از بازدیدش به ما داد.

3 ناجور بد

informal
a sketchy neighborhood
یک محله ناجور
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان