[اسم]

smuggling

/ˈsmʌɡlɪŋ/
غیرقابل شمارش

1 قاچاق

  • 1.drug smuggling
    1. قاچاق مواد مخدر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان