[اسم]

smuggler

/ˈsmʌɡlər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 قاچاقچی

معادل ها در دیکشنری فارسی: قاچاقچی
  • 1.a drug smuggler
    1. قاچاقچی مواد مخدر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان