[صفت]

smug

/smʌɡ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: smugger] [حالت عالی: smuggest]

1 از خود راضی خودپسند

  • 1.She deserved her promotion, but I wish she wasn't so smug about it.
    1. او لیاقت ترفیعی که گرفت را داشت، اما ای کاش اینقدر به خاطر این موضوع از خود راضی نبود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان