[اسم]

spaghetti western

/spəˈgɛti ˈwɛstərn/
قابل شمارش

1 وسترن ایتالیایی وسترن اسپاگتی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان