[اسم]

spades

/speɪdz/
غیرقابل شمارش

1 پیک (ورق‌بازی)

معادل ها در دیکشنری فارسی: پیک
the queen of spades
بی‌بی پیک
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان