[اسم]

spacewoman

/ˈspeɪswʊmən/
قابل شمارش
[جمع: spacewomen]

1 فضانورد

معادل ها در دیکشنری فارسی: فضانورد
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان