[اسم]

spacewalk

/ˈspeɪswɔːk/
قابل شمارش

1 پیاده‌روی فضایی قدم زدن در فضا (زمانی که فضانورد خارج از سفینه است)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان