[اسم]

space-time

/ˈspeɪs taɪm/
غیرقابل شمارش

1 فضا-زمان (فیزیک)

specialized
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان