[اسم]

space suit

/spˈeɪs sˈuːt/
قابل شمارش

1 لباس فضانوردی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان