[اسم]

spaceship

/ˈspeɪsʃɪp/
قابل شمارش

1 سفینه فضایی فضاپیما

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان