[اسم]

spacesuit

/ˈspeɪssuːt/
قابل شمارش

1 لباس فضانوردی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان