[اسم]

spaceman

/ˈspeɪsmæn/
قابل شمارش
[جمع: spacemen]

1 فضانورد

معادل ها در دیکشنری فارسی: فضانورد کیهان‌نورد
informal
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان